Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

Aktywny samorząd AS

Utworzono dnia 01.03.2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Powiat Kielecki realizuje w 2024 roku pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program w 2024 roku obejmuje Moduł I i Moduł II.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • - Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • - Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu),
 • - Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu),
 • - Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu).

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • - Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku lub ruchu),
 • - Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • - Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku),
 • - Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu),
 • - Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • - Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • - Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera
  lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • - Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • - Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • - Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • przerwa w nauce (dotyczy Modułu II).

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I: od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku.

MODUŁ II:

 • od 1 do  31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
 • do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia  https://sow.pfron.org.pl/

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w  „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu Aktywny Samorząd w 2024  roku” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach www.pcprkielce.pl.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (zakładka Aktywny Samorząd 2024) oraz w siedzibie tut. Centrum ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce.

 

WNIOSKI DO POBRANIA

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

MODUŁ I w pok. 38, 39, 122 lub pod numerami tel. 41 200 17 02,  41 200 17 0441 200 17 05.

MODUŁ II w pok. 122, poziom 1, lub pod numerem tel. 41 200 17 05.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 68

W poprzednim tygodniu: 193

W tym miesiącu: 485

W poprzednim miesiącu: 861

Wszystkich: 55378