Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

świetlica " Płomyk" w Wólce Kłuckiej

Świetlicy Środowiskowo-socjoterapeutycznej „Płomyk” znajduje się w Wólce Kłuckiej 157.
Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny, na podstawie wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia dziecka i rodzica.
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat uczęszczających do szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Mniów. Świetlica Środowiskowo - socjoterapeutyczna „Płomyk” w Wólce Kłuckiej jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie realizujący postanowienia ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu wsparcia funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

 

Placówka w formie opiekuńczej realizując swoje zadania zapewnia:

 • pomoc w nauce,

 • organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych,

 • zajęcia terapeutyczne,

 • stałą systematyczną współpracę z rodziną dziecka,

 • pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami rodzinnymi, kryzysami związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi itp.

 • pomoc w nabywaniu umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu,

 • rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,

 • współpracę z innymi instytucjami,

 • dożywianie dzieci,

 • prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i z grupą,

 • wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć.

 

Świetlica czynna jest przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo zwolnionych od pracy, organizowanych wyjazdowych wypoczynków letnich lub zimowych oraz wykonania niezbędnych prac remontowych, konserwatorskich i porządkowych, w poniedziałki, piątki i co drugą środę, 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb wychowanków i ich rodziców (opiekunów) wg tygodniowego rozkładu dnia.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą