Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

edycja 2021

 

Informujemy, że rusza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program adresowany jest  do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
  z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia.

Kartę należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Mniowie, ul. Centralna 9 do 22 grudnia 2020r.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie pod numerem (041) 37 37 179.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna. Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego.

 

Więcej informacji na stronie:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

 

 

ZAŁĄCZNIK:

 

 

AKTUALNOŚCI:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2021 w Gminie Mniów już ruszyła

Utworzono dnia 07.06.2021

Pięciu asystentów osobistych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Mniów zakwalifikowało się do realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2021.

czytaj dalej na temat: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2021 w Gminie Mniów już ruszyła

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. podpisanie umowy na realizacje zadania

Utworzono dnia 31.05.2021

W dniu 13 maja 2021 roku Gmina Mniów, reprezentowana przez Pana Piotra Wilczaka – Wójta Gminy Mniów, zawarła z Wojewodą Świętokrzyskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania.

czytaj dalej na temat: Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. podpisanie umowy na realizacje zadania

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą