Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Z programu mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pośród inwestycji objętej programem znaleźć można: zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) oraz montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.


Program priorytetowy został zaprojektowany w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących domów jednorodzinnych. Dzięki realnemu wsparciu finansowemu beneficjenci Programu, mogą wpłynąć na poprawę jakości powietrza w swoim otoczeniu, oszczędzać na codziennych wydatkach dzięki efektywniejszemu zarządzaniu energią elektryczną w swoim domu oraz, co najważniejsze, chronić zdrowie swoje i całej rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mniowie informuje, iż na stronie MRPiPS została uruchomiona zakładka z linkami do pobrania odpowiednich materiałów, publikacji i ulotek.
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze---przydatne-linki/

Informujemy ponadto, że od 1 października 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie po uprzednim złożeniu wniosku.Druk wniosku można pobrać na parterze budynku Urzędu Gminy Mniów lub pobrać  na stronie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą