Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

Punkt Interwencji Kryzysowej

                            

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej w Mniowie prowadzi specjalistyczne usługi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w związku z: przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi.

Celem działalności PIK-u jest zapobieżenie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób lub rodzin będących w kryzysie, a ostatecznie przywrócenie osobie/rodzinie możliwości samodzielnego zmagania się i przezwyciężenia sytuacji trudnej. Głównym, lecz nie jedynym zadaniem Punktu jest nawiązanie kontaktu pomocowego z osobą, rodziną dotkniętą kryzysem i opracowanie strategii wyjścia z tej niekomfortowej sytuacji.

W zależności od potrzeb Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej, środowiskowej, prawnej oraz z zakresu pracy socjalnej.

Usługi oferowane są przede wszystkim podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie. Jednakże mogą z nich skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy Mniów po uprzednim zapisaniu się na termin bezpośrednio u pracownika socjalnego, terapeuty, psychologa lub prawnika.

Wszystkie świadczone usługi są nieodpłatne.

 

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNĄ

I PROFESJONALNĄ POMOC W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

Skontaktuj się z nami jeśli:

 • doświadczasz przemocy ze strony bliskich,

 • obawiasz się o zdrowie i życie swoje lub twoich bliskich,

 • przeżywasz konflikty w rodzinie, domu, szkole, miejscu pracy,

 • straciłeś bliską osobę,

 • nie widzisz sensu życia,

 • czujesz się bezradny, zagubiony,

 • potrzebujesz wsparcia i zrozumienia,

 • jesteś ofiarą, świadkiem lub uczestnikiem wypadków drogowych, pożarów, katastrof przemysłowych i naturalnych, zamachów terrorystycznych, itd.,

 • jesteś ofiarą lub świadkiem napadów, gwałtów i innych przestępstw,

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie informuje, że
w Punkcie Interwencji Kryzysowej, który znajduje się 
w budynku Szkoły Podstawowej w Mniowie ul. Centralna 11, 
przyjmuje nieodpłatnie:

 • Pracownik socjalny,
 •  Prawnik,
 •  Psycholog,
 • Psychoterapeuta,
 • Socjoterapeuta
 •  Pedagog 

Punkt Interwencji Kryzysowej tel: 885-557-122

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą