Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

Nowe programy wsparcia osób niepełnosprawnych

Utworzono dnia 27.05.2024

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie - osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujące w lokalach/budynkach niedostosowanych architektonicznie do ich potrzeb będą mogły otrzymać dopłatę do zakupu lub zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie pozbawione barier architektonicznych.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest:

  • posiadanie przez wnioskodawcę orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego,
  • złożenie oświadczenia wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
  • dysponowanie tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • nieukończenie przez wnioskodawcę w momencie ubiegania się o pomoc 65 roku życia.

Składanie wniosków odbywać się będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą przygotowanego przez PFRON i bezpłatnie udostępnionego „Systemu Obsługi Wsparcia” (SOW).

Wnioski można składać do 31.12.2024 r.  

Z ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta - osoby niepełnosprawne, będące absolwentami szkół, zatrudnione lub poszukujące zatrudnienia mogą otrzymać dofinasowanie do wynajmu mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

 

Szczegółowe informacje na temat programów dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/mieszkanie-dla-absolwenta/

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 70

W poprzednim tygodniu: 193

W tym miesiącu: 487

W poprzednim miesiącu: 861

Wszystkich: 55380