Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów

Utworzono dnia 28.02.2024

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a partnerem miasto Kielce oraz 19 gmin powiatu kieleckiego, w tym Gmina Mniów.

Wartość projektu Gminy Mniów to 1 984 716,10 zł, w tym:

- 882 697,98 kwota dofinansowania:

- 102 018,12 zł - wkład własny Gminy Mniów.

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” ma za zadanie wypracować system koordynacji świadczenia usług społecznych i zdrowotnych dla osób potrzebujących pomocy – seniorów (osób 60+) poprzez ułatwienie im dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla uczestników projektu.

Projekt skierowany jest do seniorów 60+ zamieszkałych na terenie Gminy Mniów potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Kryteria premiujące:

 • osoba zamieszkująca samotnie,
 • osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach Funduszu Europejskiego Pomoc Żywnościowa,
 • niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub długotrwała/ przewlekła/nagła choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

Projekt ma na celu podniesienie uczestnictwa seniorów 60+ we wszystkich aspektach życia społecznego i rozwój form wsparcia środowiskowego, dzięki usługom:

 • opiekuńczo - zdrowotnym,
 • terapeutyczno - psychologicznym,
 • wspierającym,
 • profilaktyki zdrowotnej.

Formy wsparcia dla uczestników projektu :

 1. usługa Gminnego Koordynatora ds. Lokalnego Systemu Wsparcia dla Seniorów na rzecz zwiększenia komunikacji seniorów 60+ ze środowiskiem lokalnym,
 2. usługi opiekuńczo-zdrowotne:
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta,
 • dzienne formy usług opiekuńczych - usługa kompleksowa
 • pakiety rehabilitacyjne - trener/rehabilitant/fizjoterapeta (nordic walking, zajęcia na basenie, joga, zumba, streching)  - usługa kompleksowa
 1. usługi terapeutyczno-psychologiczne,
 • pomoc terapeutyczna m. in. światłopterapia, muzykoterapia, akupunktura, dogoterapia, ziołolecznictwo, masaże kliniczne, kąpiele lecznicze, hipoterapia  - usługa kompleksowa
 • psycholog/psychoterapia
 1. usługi wspierające
 • ,,taksówka dla seniora”,
 • fryzjer/kosmetyczka,
 • „złota raczka”
 1. edukacyjne spotkania integracyjne wraz z działaniami prozdrowotnymi
 2. warsztaty, konsultacje profilaktyczno-zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2024r. do 31.01.2027 r.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”  będzie odbywała się w trybie ciągłym do końca trwania projektu. Warunkiem zakwalifikowania się jest złożenie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (w załączeniu) oraz zapoznaniu z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.

Realizatorem projektu w naszej gminie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 41 37 37 179

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 68

W poprzednim tygodniu: 193

W tym miesiącu: 485

W poprzednim miesiącu: 861

Wszystkich: 55378